NONFIKSI
Manusia, Agama, dan Tuhan; Butiran-Butiran Kecerahan Pembuka Wawasan
Faoso F. Telaumbanua | ( 0 Hal color + 347 B/W )
Ajarkanlah sebuah agama kepada seseorang sejak masa mudanya maka dalam masa hidupnya orang itu akan menilai segala sesuatu berdasarkan agamanya itu, bahkan ia akan menilai Tuhan berdasarkan agamanya itu. Cinta dan hormat manusia akan agama telah melebihi cinta dan hormat…