Ushuluddin dan Pemikiran Islam: kumpulan kajian filsafat, teologi, dan tasawuf
Ikhsan Attaftazani
Share
Harga

Rp. 79.000
ADD TO CART
ISBN : 978-623-224-717-8
e-ISBN : 978-623-224-718-5
Isi Buku 116 Halaman (0 Colour + 116 B/W)

Dalam memahami Islam, perlu mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu agar menambah keyakinan dan memperteguh keimanan. Ushuluddin sebagai ilmu dalam Islam penting untuk dipelajari dan dipahami, salah satunya adalah akidah (kalam). Aqidah menjadi pintu bagi siapapun dalam mempelajari Islam karena membahas tentang keimanan yang merupakan hal terpenting dalam suatu agama. Buku ini menawarkan kepada pembaca mengenai dasar-dasar Islam seperti kemunculan aliran-aliran kalam Islam. Kalam atau teologi dalam buku ini akan dibahas mengenai perkembangannya dari awal serta pemikiran salah satu mutakallimin. Selain itu, buku ini juga membahas pemikiran dari Yunani yang masuk dalam pembahasan Islam, yaitu filsafat. Filsafat yang dibahas dalam buku ini merupakan filsafat Islam yang diambil dari pemikiran-pemikiran filosof muslim. sementara itu, tasawuf akan dibahas tentang sejarahnya dan pemikiran tokoh tasawuf di Nusantara. Secara keseluruhan, pembahasan dalam buku ini mengarahkan pembaca untuk mengetahui kemunculan ilmu-ilmu tersebut dalam Islam dan perkembangannya. Pada bagian akhir, juga terdapat bagian yang membahas tentang penafsiran Alquran.
  • Belum ada review untuk buku ini.
  • Rekomendasi