Berkah di Balik Muamalah

( 0 Hal color + 144 B/W )

Berbicara mengenai Ekonomi Islam tak hanya soal perekonomian dan keuangan. Namun, masih banyak instrumen Ekonomi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat khususnya, mulai Zakat, Wakaf, Shadaqah, Sukuk, dan lain sebagainya. Kajian-kajian dalam Buku ini akan mewakili sektor riil dalam Ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam merupakan solusi perekonomian dunia. Ekonomi Islam sangat bertolak belakang dengan ekonomi liberal-kapitalis yang bersifat individual, atau sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang “boleh” dan “tidak boleh” ditransaksikan. Sistem Ekonomi Islam merupakan satu-satunya sistem yang mampu menjamin kehidupan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang selamat, tenteram, dan bebas dari segala krisis. Ekonomi Islam mampu bertahan di tengah krisis yang melanda perekonomian, dilihat pada bukti-bukti yang telah ada. Buku ini akan membuka mata kita untuk terus mendakwahkan Ekonomi Islam sampai pada akar-akarnya ke seluruh penjuru Negeri.

Customer Reviews
  • Belum ada review untuk buku ini.
Write Your Own Review
Write Your Own Review
  • Anda harus Login!

Harga

Rp. 56.000